Igumanija Hilandara

Pitanje:
Pomaže Bog. Da li je tačno da je jedno vreme igumanija Hilandara bila Presveta Bogorodica i da je tada bilo odlučeno da niko drugi ne može da bude iguman? Ukoliko je to tačno, kada se sa tim prestalo, pošto vidim da je arhimandrit Mojsije sadašnji iguman? Svako dobro, Zoran
Zorane


Odgovor:
Dragi brate Zorane, Hilandarsko predanje govori da je u vreme turske okupacije pravoslavnih zemalja, pa i Svete Gore, Manastir Hilandar zapao u veleke teškoće. Zbog nedostatka srpskih monaha i priliva dobrovoljnih priloga vernog naroda iz Srbije, u Manastir su došli brojni monasi Bugari, Grci i drugi. Posle smrti igumana Srbina svi su nastojali da iguman bude iz njihivog naroda. Raspre su trajale veoma dugo, a onda su monasi, kad su jednog jutra došli na jutarnje bogosluženje, zatekli ikonu Prevete Bogorodice Trojeručice u igumanskom tronu, a inače je bila postavljena na gornjem mestu u oltaru. Vratili su ikonu na svoje mesto, pomišljajući da ju je crkvenjak tu preneo zbog čišćenja oltara. No, kad su i drugoga dana zatekli ikonu na igumanskom tronu, a od crkvenjaka dobili uveravanja da je on nije prenosio, shvatili su da se Presveta Bogorodica prosto „umešala“ u njihov spor. I kad su od jednog poznatog pustinjaka saznali da mu se Presveta Bogorodica javila, naglašavajući da će ona ubuduće biti igumanija Manastira, monasi su između sebe izabrali proigumana, načinili pored igumanskog trona, gde je ostala Ikona Trojeručice, manji proigumanski tron i svi su za bilo koje poslušanje ili služenje Svete liturgije i ostalih bogosluženja tražili blagoslov najpre od Presvete Bogorodice, oličene u njenoj ikoni Trojeručice, a onda od proigumana. Tako je bilo u Hilandaru sve do osamdesetih godina, pa kad je u Hilandaru, na zahtev Uprave (Skupštine Svete Gore) uvedeno opštežiće (Hilandar je to uveo kao pretposlednji svetogorski manastir, posle njega je ostao samo Manastir Vatoped) , izabran je i prvi iguman, u licu jeromonaha Pajsija. On nije dugo bio na igumanskom položaju. Ubrzo posle nasilne posete Slobodana Miloševića Manastiru Hilandaru, kada je bio prinuđen da ga dočeka (ostali monasi su se sklonili) , iguman Pajsije se vratio u Srbiju, izvesno vreme proveo u Manstiru Prohor Pčinjski, razboleo se i relativno rano umro. Na Saboru staraca, za njegovog naslednika, najviše glasova je dobio jeromonah Mojsije, koji je i aktuelni iguman, ali već duži niz godina (i pre požara) ne boravi u Hilandaru zbog bolesti. Kad nije u bolnici, onda je u hilandarskom metohu Kakovo. Za prelazak na opštežiće i izbor igumana, manastirsko bratstvo govori, kako je najveći uticaj, pa i pritisak, imao i vršio episkop Atanasije (Jeftić) .
Iguman i sada stoji na proigumanskom tronu, i sada se blagoslov traži prvo od Trojeručice, a onda od igumana.
Hristos posredje nas, brate Zorane, o. Dušan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *