NASLOVNA » Mišljenja na savremene teme, PITANJE PASTIRU » Dokumentarni film – Zeitgeist

Dokumentarni film – Zeitgeist

Pitanje:
Pomaže Bog! Prije nekog vremena je pripremljen dokumentarni film Zeitgeist (http: //video.google.com/videosearch? q=zeitgeist&sitesearch=#q=zeitgeist%20srpski) i on je u međuvremenu postao vrlo popularan. Dio tog filma posvećen je hrišćanstvu, tzv. razotkrivanju hrišćanstva i religije kao „prevare“. U tom filmu se govori i o mnogim sablažnjivim stvarima, a završava se sa citatom koji kaže da je hrišćanska religija parodija obožavanja sunca itd. Pošto se u ovom dijelu filma koristi mnogo materijala koji sa korišćenom argumentacijom prave određenu cjelinu, zamolio bih vas kada budete imali vremena da date svoj komentar na ovaj film i eventualno pojedine upečatljive dijelove, te da nas uputite na materijale koji bi nam pomogli da dio tvrdnji i prikaza iz ovog filma možemo pravilno da shvatimo i demontiramo. Svako dobro vam želim
Bojan


Odgovor:
Dragi brate, Najpre o samom nazivu emisije. “Zeitgeist” je originalno nemački izraz koji približno znači “duh vremena i društva”. U bukvalnom prevodu je Zeit – vreme, a Geist – duh. Ovaj koncept vodi poreklo od nemačkih romantičara, ali je poznatiji po Hegelovoj filosofiji istorije.
Što se tiče emisije koja nosi to ime, nisam stručan ali, kao laiku u filmskoj i televiziskoj oblasti, čini mi se da je napravljena po svim pravilima onako, kako se pravi efektivna reklama za neki proizvod. Prilično dugačak uvod sa slikama raznih eksplozija, ubistava, nesreća, koje se brzo smenjuju i čoveku ne dozvoljavaju vreme da razmisli i “svari” takve “informacije”, mislim da služi jedino svrsi da šokira gledaoca, da ga bombastim predstavama “omekša” i pripremi za – isto tako bombaste izjave.
Ni jedna od izrečenih tvrdnji u emisiji nije podržana nikakvim dokazima. Umesto činjenica, ponuđene su nam istorijske, religijske i mitološke koincidencije, što je u potpunoj suprotnosti sa tvrdnjom da nam ustvari nude samo “činjenice koje su akademski korektne”. Moj utisak je da je to pravljeno za ljude koji ne znaju mnogo o istoriji i religiji, koji uopšte ne znaju ništa o tome kako se ispituju naučne činjenice. Takvi im mogu poverovati. Jedina činjenica, koja je meni pala u oči, bila je ta, da emisija potpuno ignoriše bogatu i kompleksnu istoriju hrišćanstva, koju je pisalo i o kojoj je pisalo, na hiljade učenih, poštovanih, autoritativnih i stručnih ljudi tokom poslednja dva milenijuma. Umesto toga, ponuđen nam je pregršt ručno odabranih mitova i njihovih podudarnosti.
Uzelo bi mnogo vremena da se objasni sve ono što je sasvim površno i neosnovano napabirčeno, ali zato veoma bombasto nabacano u emisiji, ali možemo navesti nekoliko primera: – “Istorija i nauka kažu da je Hrišćanstvo samo (još) jedan religiozni mit i snažna tradicija! ”- Nikakav dokaz nije ponuđen za to. Nude nam se samo slučajnosti, u stilu: “riba je stari simvol, Hristos je nahranio 5000 ljudi sa dve ribe i neki od Njegovih učenika su bili ribari…” Ili: “Hristos (koji po njima verovatno nije ni postojao) je rekao učenicima da prate čoveka koji je nosio vodu, a to znači da je ukazivao na eru vodolije koja dolazi posle hrišćanske ere…” To ni jedan naučnik, istoričar ili akademac, nikada ne bi prihvatio kao nekakav “naučni i akademski tačan dokaz”.
– “Isus Hristos se ne pominje kod savremenih istoričara i stoga najverovatnije nije ni postojao! ” – Očigledno, oni odbacuju svakog istoričara koji je hrišćanin i žele da nas ubede da se to može verovati samo ako je potvrđeno od nehrišćanskih istoričara. Ali, dvomilenijumska istorija hrišćanstva govori sama za sebe. Zašto bi iko “na lepe oči” verovao autoru ili autorima ove emisije, umesto dugačkom nizu umnih i cenjenih ljudi, koji su tokom poslednje dve hiljade godina beležili istoriju hrišćanstva do detalja? Ako bismo prihvatili teoriju da Hristos najverovatnije nije ni postojao zato što sve što o Njemu znamo dolazi od hrišćana, onda, analogno tome, mogli bismo reći da ni Buda najverovatnije nije postojao, jer o njemu znamo samo od budista; ili da imperije Inka i Maja nisu postojale, uprkos tolikim spomenicima, jer o njima znamo jedino od samih Inka i Maja…
– “Religijske institucije su uspostavljene od strane vlada pojedinih država kako bi kontrolisale svoje podanike i čitav svet! ” – Opšte je poznato da je religija starija od države i da su religijske institucije (organizovano sveštenstvo, hramovi ili mesta za molitvu ili žrtve) starije od bilo kojeg oblika državne birokratije.
– “Hrišćani nemaju poverenja u sadašnjost i oni samo čekaju da umru! ” – Emisija kaže: “Nema smisla razmišljati o prošlosti” i da “ne treba da bežimo u budućnost”, već da bi trebali u sadašnjem trenutku da stičemo “neuslovljeno iskustvo”. Ni jedna nauka, filosofija, politika ili religija, ne prihvata da je sadašnjost, to jest, trenutak u kome živimo, vrhunski izraz naše egzistencije ili iskustva. Da je on vredan toliko da zbog njega zaboravimo na sve ostalo. Čak i životinje imaju pamćenje i u stanju su da uče na pokušajima i greškama. Ljudski rod takođe. Ljudi imaju dušu i telo. Plod našeg sadašnjeg života se pokazuje tek u sledećem, večnom životu. To je iskustvo i zaključak svih religija i većine umnih i duhovnih ljudi kroz mnoge hiljade godina. Zbog čega bi neko verovao na reč ovoj emisiji, koja tvdri nešto što je suprotno iskustvu i istoriji većine čovečanstva? Od kada su takozvane Farisejske škole širom sveta, a posebno u Evropi, objavile rat institucionalizovanoj religiji, od tada se čovečanstvo, milom ili silom, gura, navodi i uteruje, u nekakav “novi svetski poredak” (pogledajte staru devizu na američkom dolaru: Novus Ordo Seclorum = Novi poredak veka, ili sveta) . Prerušen u ekonomski i politički pokret globalizacije, ovaj rat se ne vodi samo protivu “institucionalizovane religije”, već isto tako i protiv svake institucionalizovane nacionalne države, vlade, kulture, protiv svake nezavisne ekonomije, nacije, protivu svake ideje ili institucije koja nije pod ideološkom kontrolom ovih škola i njihovih centara moći. Zbog toga sve “demokratske reforme” nisu donele ni jednom narodu ili zemlji ništa drugo osim ekonomske zavisnosti, društvene i moralne korupcije i degradacije i na kraju, totalne kontrole društvenih standarda, obrazovanja, nauke i politike, od strane plutokrata (plutokratija = vladavina novca) i “globalnih finansijera”. Cilj “novog poretka” je: napraviti srećne robove ili stado ljudskih ovaca (ili goveda) koje neće ni znati niti brinuti ništa o prošlosti ili budućnosti, koje će živeti samo za sada i koje će se motivisati jedino materijalnim interesima i baviti samo fizičkim (fiziološkim) potrebama i zadovoljstvima.
Po čemu se čovek razlikuje od životinje? Većina bi rekla da životinje funkcionišu po svojim potrebama i instinktima, a čovek po idejama. Ova emisija preporučuje upravo suprotno: “Živi samo za SADA! Vrlo prosto. Iskustvo neuslovljeno ni prošlošću ni budućnošću! ” To znači, još prostije od životinja, jer i one uzimaju u obzir prethodno iskustvo. Čak i ptice selice umeju da brinu o budućnosti dok se sele na jug.
Ovakvi stari i bajati radikalni stavovi prema “institucionalizovanoj religiji”, kako su izneti u ovoj emisiji, podržani su od strane vladara novcem i materijalnim bogatstvom, kao “moderna alternativa”. A jedino što je tu “moderno” jeste – tehnika snimanja reklamnih materijala. Nikako ideje. Još je možda, moderan i način manipulisanja ljudima, kako bi zaboravili na svoju veru i predali se potpuno kontroli pomoću štapa i šargarepe…
Pozdravlja te, o. Srba

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *