Da li se treba praviti slavlje

Pitanje:
Kada se čovek krsti, da li je važno da se pravi gosba (slavlje) , koliko ja znam Sveti Jovan Krstitelj u bibliji to nije govori.Hvala
Damjan


Odgovor:
Dragi brate Damjane, u pravu si kad kažeš da Sveti Jovan Krstitelj nije preporučivao gozbu posle krštenja, već je zahtevao od onih koji su mu dolazili: „Rodite, dakle, plodove dostojne pokajanja“ (Luka 3, 8) . Njegovo krštenje je bilo krštenje pokajanja i samo vodom, kako je i sam govorio: „Ja vas krštavam vodom, ali ide za mnom jači od mene, kome ja nisam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj: On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem“ (Luka 3, 16) . Hristos za krštenje traži prvenstveno veru: „Koji povjeruje u mene i krsti se biće spasen, a koji ne vjeruje biće osuđen“ (Marko 16, 16) . Znači, uslovi za spasenje su vera i krštenje, zato Hristos i šalje svoje učenike: „Idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha“ (Matej 28, 19) . Na dan Pedestnice Duh Sveti je sišao na apostole u vidu ognjenih jezika i kad su, posle propovedi Svetog apostola Petra u Jerusalimu, mnogi pristupili krštenju, osnovana je prva hrišćanska zajednica. Crkva Hristova se u celoj svojoj istoriji radovala svakom svom novom članu i svako krštenje, pojedinačno ili masovno, propraćala je liturgijskim slavljem, koje se završavalo večerom ljubavi, agapom. I naši preci, kad su primali hrišćansku veru, kad su se krštavali, počeli su na poseban način da slave Svetoga u čiji dan su se krstili. Tako je nastala srpska Krsna slava, koja se već vekovima prenosi sa kolena na koleno, sa oca na sina i uvek se svečano proslavlja, najpre u Svetoj liturgiji, a potom u agapi, slavskoj trpezi. Znači, krštenje, kao duhovno rođenje, uvek je bilo svečano, ne samo za onoga koji se krštava, već i za njegove roditelje, kumove i ostale srodnike i prijatelje. Velika je radost kad se na zemlji rađa novi život, jer time ispunjavamo Božju zapovest, datu našim praroditeljima u raju: „Rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome“ (1. Mojsijeva 1, 28) , ali je još veća radost kada novorođeni prilazi Narodu Božjem, Crkvi Hristovoj kroz Svetu tajnu krštenja. Zato se tada raduje ne samo fizička porodica novokrštenog, već i cela hrišćanska zajednica, parohija. Sa mnogih hramova oglašava se zvono, da objavi svima parohijanima krštenje jednog novog člana Crkve. Posle svega navedenog, nadam se da ti je jasno, dragi brate Damjane, da je krštenje neponovljiva radost, jer je i krštenje jedno. Tako je govorio i Sveti apostol Pavle: „Jedan je Gospod, jedna vera, jedno krštenje“ (Efescima 4, 5) , a tako se kaže i u Simvolu vere: „Ispovedam JEDNO krštenje za oproštenje grehova“. I zato je sasvim normalno da se, posle krštenja, sastanu porodica, kumovi i prijatelji, da podele radost sa roditeljima i novokrštenim detetom (čovekom) . U kući novokrštenoga se sprema porodični ručak (trpeza ljubavi) , vode se dolični razgovori, daruje se novokršeni, a često se zapevaju i prigodne pesme. Kada se svešteniku Zahariji i njegovoj ženi Jelisaveti rodio sin i kad mu je trebalo dati ime u osmi dan i obrezati ga, došli su „susjedi i rodbina… i radovahu se s njima“ (Luka 1, 58-59) i dadoše mu ime Jovan (Krstitelj) . Razume se, sasvim su neprilične gozbe sa opijanjem i nepriličnim razgovorima, neprikladnom muzikom i nedoličnim pesmama, što ne odgovara uzvišenisti i svetosti samog Čina krštenja i velike radosti Crkve Hristove sa svojim novim članom. Važno je da Činu krštenja u crkvi kandidat za krštenje, ako je odrastao, a ako je dete, onda njegovi roditelji i kum (a) , kao i ostala rodbina i prijatelji, učestvuju i prisustvuju sa dužnom pažnjom i pobožnošću, a da se posle odazovu pozivu roditelja i kumova na zajednikču trpezu ljubavi i na taj način podele veliku porodičnu radost, povodom Svete tajne krštenja, a sve prema mogućnostima domaćina. Blagoslov Božji priziva na tebe i tvoju porodicu o. Dušan

Jedan komentar

  1. Da li valja krstiti dete na dan njegovog rodjenja?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *