Akatist svetom mučeniku Bonifatiju

1.(19.) januar

 

Kondak 1.

Izabrani ratniče Hristov, vencem slave ukrašeni, koji si se od tame grehovne odvratio i večnom svetlu prišao, i mučeničkom smrću od večne smrti izbavio, primi moljenje naše, koje ti na pohvalu prinosimo i izbavi nas od zamki lukavog neprijatelja našeg, da bismo ti sa radošću klicali:

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

 

Ikos 1.

Bio si ograđen svetlim Angelom, koji je oganj tvojih muka rosom blagodati ugasio, stradalniče Hristov Bonifatije, da ne bi kao nepokajani grešnik nastradao i pred Gospoda u odeždi tamnoj izašao. Pouči nas da se i mi u svetle rize svetlosti odenemo i da ti kličemo:

Raduj se, jer si život za Gospoda Hrista predao!

Raduj se, jer si stradanjima Njega podražavao!

Raduj se, jer si oči svoje ka Gospodu obratio!

Raduj se, jer si vrlinu svoju vrlinama osnažio!

Raduj se, verni slugo Hristov!

Raduj se, jer si sveti kraj života svoga primio!

Raduj se, jer naša srca na pokajanje obraćaš!

Raduj se, jer nas Gospodu Hristu, Putu Istine, privodiš!

Raduj se, Duhom Svetim prosvetljeni!

Raduj se, jer te sablazni ovoga sveta nisu obmanule!

Raduj se, jer si lukavu zmiju posramio!

Raduj se, jer si Svete razveselio!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 2.

Videvši mnogometežnost ovoga sveta i žalosti ovozemaljske, za prah si se smatrao, stradalniče Hristov Bonifatije. Ka nadnebesnom si um svoj uzneo i na visinu Bogopoznanja se uzdigao, Hrista Boga pred svima ispovedivši, a sada duše svih, koji u grehu stradaju, ka milosrdnom Gospodu prizivaš, da se u smirenju pokaju i u suzama umilenja Njemu uskliknu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Um si trezvenošću ukrepio i plamen strasti pokajanjem ugasio, predivni Bonifatije. Sa zapada, iz Rima, na istok si došao imajući svetu nameru da kao i Gospod Isus Hristos postradaš, kako bi se preobilno ispunio blagodaću Njegovom. U Hram Božiji sada si priveo i nas, koji ti govorimo:

Raduj se, jer nas učiš da strasti pobeđujemo!

Raduj se, jer si očajnima nadu na spasenje dao!

Raduj se, jer si ispraznost života ovozemaljskog spoznao!

Raduj se, jer si stradanja svoja predskazao!

Raduj se, obodrenje i pohvalo trezvenima!

Raduj se, ukrepljenje slabima voljom!

Raduj se, jer se tobom od pijanstva odvraćamo!

Raduj se, jer se tobom Bogu obraćamo!

Raduj se, neiscrpni izvore isceljenja!

Raduj se, neoskudna riznico čudesa!

Raduj se, jer nas učiš da um neprestano Bogu uznosimo!

Raduj se, jer si se uistinu od grehova oslobodio!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 3.

U tebi se pokaza neizreciva sila Božijeg milosrđa, jer nam povest žitija Tvoga, mučeniče Bonifatije, jasno pokazuje kako Otac naš Bog, i velike grešnike milostivo prihvata kada se pokaju. Tako si i ti Bogu ugodio i umesto gorke smrti Večni Život zadobio, pa stoga pouči i nas da uvek pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući sada večnu radost u naseljima Nebeskim, ne zaboravljaš ni nas grešnike na Zemlji, mučeniče Hristov, Bonifatije. Mi pak, umorni i opterećeni, tebi se obraćamo i zato nas ne ostavi sirote i bolesne, koji te za pomoć molimo, već moljenja naša na Nebeski Oltar prinesi, da bismo ti rado klicali:

Raduj se, jer si bližnjeg, kao sebe samog zavoleo!

Raduj se, jer srce tvoje nije u gresima otvrdlo!

Raduj se, jer si putnike i pridošlice najusrdnije služio!

Raduj se, jer si toga radi noću nečisti grad napustio!

Raduj se, jer bogate milosrđu poučavaš!

Raduj se, jer sirote i udovice štitiš!

Raduj se, nevoljnima dobri predstojatelju!

Raduj se, jer uvređene i ponižene uvek zastupaš!

Raduj se, jer one koji od nepodnošljive žeđi pijanstva gore, trezvenošću rashlađuješ!

Raduj se, jer one koji su vina radi osiromašili trezvenosti prizivaš!

Raduj se, jer uplakane žene tešiš!

Raduj se, jer njihove suze Gospodu prinosiš!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 4.

Bure grehovne nisu te potopile, niti su te talasi strasti prekrili, mučeniče Hristov, tako da nisi nastradao, već si Hristu prišao i život svoj, kao žrtvu miomirisnu, prineo Njemu, Najslađem Spasitelju našem. Moli se, dakle, da i mi, koji smo u moru žitejskome, do mirnog pristaništa, Gospoda Spasitelja doplovimo, sa umilenjem kličući: Aliluja!

Ikos 4.

I mi slušamo priču evanđelsku kako je bludni sin u zemlji dalekoj imanje svoje potrošio, od gladi duševne sebi došao, u zagrljaj Ocu pritekao i sa pokajanjem zavapio: „Sagreših Oče, Nebu i Tebi!” tako i ti, sveti Bonifatije, ne izgubi sebe, već se od greha odvrati i ka Gospodu Hristu priteče. A mi, preobraćanju se tvome radujući, ovako ti kličemo:

Raduj se, jer si služeći strastima veliku glad osetio!

Raduj se, jer si Hrista Boga, kao Hleba Živog, bio gladan!

Raduj se, jer si u Njegovoj Krvi Prečistoj kao istinitoj hrani udela uzeo!

Raduj se, jer si se preslavnim mučenicima pridružio!

Raduj se, jer si na krilima trezvenosti Bogu uzleteo!

Raduj se, jer ti je srce na Nebesima bilo!

Raduj se, jer si silom Životvornog Krsta Gospodu prišao!

Raduj se, jer si venac pobede primio!

Raduj se, netruležna riznico duša naših!

Raduj se, skupoceni ukrase Crkve naše!

Raduj se, jer si lepotu ovoga sveta odbacio!

Raduj se, jer si grehovnu odeždu sa sebe skinuo!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 5.

Sećajući se prečiste Krvi Hristove prolivene za sve nas nedostojne, i krvi mučeničke, za Gospoda Hrista prolivene, gospodarica Aglaida ti ovako govoraše: „I sam znaš koliko smo mnogim gresima uprljani i prema našem budućem životu nemarni. Ja, pak, od nekog čoveka Božijeg čuh da mošti mučenika spasenje daruju, jer je mučenik čuvar i zastupnik naš pred Gospodom”. A mi tebi, sveti Bonifatije, kažemo: „Ti si naš čuvar i zastupnik pred Bogom, jer sa angelima stojiš pred Presvetom Trojicom, pojući: Aliluja!”

 

Ikos 5.

Vidimo sada i razumemo kako ove reči Aglaidine dušu tvoju, mučeniče Bonifatije, probudiše, te ti prizva sebe na uzdržanje. Pomozi nam da te podržavamo, da ne bismo nastradali i na pučini bezakonja bili potopljeni, već da ti radosno kličemo:

Raduj se, jer si se od strasti, kao od pogibeljnog sna probudio!

Raduj se, jer si se od jarma grehovnog oslobodio!

Raduj se, prekore onih koji u milosrđe Božije sumnjaju!

Raduj se, potvrdo beskrajne radosti Nebeske!

Raduj se, jer i nas na uzdržanje pozivaš!

Raduj se, jer i izdanke strasti znamenjem Krsta posekao!

Raduj se, jer si večno ime u oba sveta stekao!

Raduj se, jer i nas podstičeš da se za spasenje trudimo!

Raduj se, jer si uživanje u vinu prezreo!

Raduj se, jer si telesne rane kao bestelesan pretrpeo!

Raduj se, jer su te zbog ispovedanja Gospoda Hrista neprijatelji udarali!

Raduj se, jer si nepodnošljivim ognjem za Njega bio paljen!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 6.

Kao propovednica poklonjenja svetim moštima pokazala se Aglaida, gospodarica tvoja, stradalniče Hristov Bonifatije, kada te je poslala na istok da mošti svetih mučenika za Hrista postradalih doneseš, jer iz njih dobročinstva obilno ističu i večno spasenje daruju svima koji im usrdno pritiču. Daj nam da i mi od Gospoda utehu primimo i Njemu prinosimo angelsku pesmu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Divnim žitijem svojim zablistao si nam kao zvezda nezalazna, preblaženi mučeniče Bonifatije, jaram Hristov laki i dragoceni na sebe primivši i spasenje zadobivši, jer se put pobožnosti bez Hrista Gospoda nikako ne može steći, pa tako molitvama svojim u gornje obitelji privedi i nas, koji ti ovako kličemo:

Raduj se, tablice zakona Hristovog, Bogom ispisana!

Raduj se, miomirisno miro molitve ka Gospodu!

Raduj se, stube ognjeni kanona vere Hristove!

Raduj se, časna kruno zapovesti Božijih, kao od dragoga kamena načinjena!

Raduj se, trezvena lastavice, koja si se na nebo uznela!

Raduj se, jer grehovne bolesti i rane isceljuješ!

Raduj se, jer si od Gospoda Isusa blagodat i silu primio!

Raduj se, jer si nas naučio da praznike uzdržavanjem od grehova osvećujemo!

Raduj se, jer nas od smrtnih grehova čuvaš!

Raduj se, jer one koji umrtviše strasti svetlošću Hristovom ozaruješ!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 7.

Želeći da iz doma svog kreneš put istoka, prorekao si kraj života svoga, hvale dostojni mučeniče Hristov, govoreći Aglaidi: „Gospodarice moja, primi moje telo, za Hrista mučeno, kada ti ga donesu”. U srcu krijući misao da za Hrista postradaš, Njemu si se javno molio. Tako i našu veru ukrepi, kako bismo i mi bili spremni da za Njega postradamo, pojući: Aliluja!

 

Ikos 7.

Ne verujući tvom divnom i preslavnom preobraćenju, Aglaida lukavo pomisli u srcu svome i htede da te za greh huljenja okleveta odgovarajući ti: „Sada nije vreme za ismejavanje, brate, već za pobožnost. Razuman budi ako već mošti Svetih treba da nosiš. Gospod neka pošalje Angela Svoga pred tobom, da tvoje stope upravi milosrđem Svojim”. A mi, videći čistotu srca tvoga, kličemo ti ovako, divni Bonifatije:

Raduj se, svetih moštiju poštovaoče!

Raduj se, jer si nam uzor pobožnosti podario!

Raduj se, jer nam zapovedaš da se bezakonja klonimo!

Raduj se, jer si prezreo ono, čemu se sinovi ovog veka raduju!

Raduj se, naš slavni pomoćniče!

Raduj se, jer si misli svete u sebi skrivao!

Raduj se, zapštitniče svima koji se sa grehom bore!

Raduj se, pred Bogom posredniče za naše pokajanje!

Raduj se, jer nam molitvama tvojim Gospod pregrešenja oprašta!

Raduj se, jer nam pomažeš da patnje i poniženja podnosimo!

Raduj se, jer si Angele zadivio!

Raduj se, jer si duhove zlobe posramio!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 8.

Čudno ti beše neznabožačko služenje idolima i ti, sveti Bonifatije, došavši u Tars, nisi priklonio kolena pred tuđim bogovima, već si revnost apostolsku pokazao. Stoga se moli i za nas, da se i mi razgorimo plamenom ljubavi prema Vladiki Hristu, pevajući uvek: Aliluja!

 

Ikos 8.

Ti sav beše raspaljen svetom revnošću, ne trpeći huljenja na Boga, i ispuni se Duhom Božijim razobličujući slepilo i bezumlje onih koji su se lažnim bogovima klanjali. Toga radi, bezbožni car naredi za tebe strašnu kaznu, i beše bičevima nepodnošljivo udaran tako da ti rane neisceljive zadadoše. Zbog toga ti ove pohvale prinosimo:

Raduj se, smeli razobličitelju zloverja!

Raduj se, u pravdu Božiju, kao u oklop odeveni!

Raduj se, jer se kosti tvoje za Gospoda Hrista pokazaše!

Raduj se, jer se tada otkri čistota tvoje duše!

Raduj se, jer si naselja nebeska nasledio!

Raduj se, jer i sada razobličavaš hule rđavih ljudi na Gospoda Hrista!

Raduj se, za Gospoda Hrista oštrim kopljima probodeni!

Raduj se, neuveli cvete vrta rajskog!

Raduj se, jer si kao zlato, u vatri rana očišćen!

Raduj se, za Gospoda Hrista udarani!

Raduj se, jer si okončanjem svojim Bogu ugodio!

Raduj se, jer si za Njega do mučeničke smrti voleo!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

Kondak 9.

Čitavog sebe Bogu si predao, strastoterpče Hristov, kada bezbožni car naredi da ti usta otvore i u njih olovo rastopljeno sipaju. Ruke si svoje ka nebu podigao i molio se: „Gospode Bože moj, Isuse Hriste, ukrepi me u mukama, ostani i sada sa mnom, moja stradanja olakšaj i ne dozvoli da me nadvlada lukavi knez tame”- pa radosno zapeva pesmu Neba: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici neka govore o ovom čudu: Olovo rastopljeno ne opeče tvoje grlo, niti ti nanese neku drugu povredu, mučeniče Bonifatije. Od Gospoda si molio za znamenje pobede nad mučiteljima i ovo znamenje ti bi dato. Toga radi svi začuđeni klicahu: „Veliki je Isus Hristos, verujemo u Tebe, Gospode!” Mi te, pak, mučeniče, slavimo ovako:

Raduj se, jer se tobom verni prosvetljuju!

Raduj se, jer se tobom od sramne smrti izbavljaju!

Raduj se, jer si jedino u Gospoda Hrista nadu polagao!

Raduj se, jer si stradanjima naučio da Boga prizivaš!

Raduj se, jer te mučitelji ne nadvladaše!

Raduj se, jer te strasti ne zarobiše!

Raduj se, jer si trnje grehova u sebi spalio!

Raduj se, jer vatrom nisi bio zapaljen!

Raduj se, uvek živi, radosni strastoterpče!

Raduj se, jer se tvojom pomoći patnje u radost pretvaraju!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 10.

Kako si hteo da se spaseš, vatreno si poželeo da do kraja za Gospoda postradaš, mučeniče Bonifatije i Njemu si zavapio: „Gspode, Gospode, Bože moj udostoj me milosti Svojih i budi mi Pomoćnik, da mi zbog bezakonja mojih, bezumno počinjenih, neprijatelj ne bi pregradio put na Nebaesa i primi s mirom dušu moju. Primi me s mučenicima koji za Tebe krv proliše i veru do samog kraja sačuvaše, i sa onima koji Ti, spaseni radosno na Nebu kliču: Aliluja!”

 

Ikos 10.

Do kraja si, mučeniče Hristov, bio čvrsta tvrđava, đavolskim zamkama nesavladana. A kada glava tvoja bi od tela odsečena, o, čuda! Iz rane tvoje krv i mleko potekoše, kako bi i neverni videći ovo čudo, Hrista proslavili i sa nama ti klicali:

Raduj se, jer se tebe radi ljudi na kneza zlobe ustremiše!

Raduj se, jer tvoje okončanje ozari umove pomračene!

Raduj se, jer slavna tvoja smrt vaskrse savesti u gresima pogrebene!

Raduj se, prekore nepokajanih grešnika!

Raduj se, jer isceljuješ one čija je volja zbog vina oslabila!

Raduj se, urazumljenje zalutalima u noći neznanja!

Raduj se, zlatna udice, koja nas iz dubine grehova na spasenje izvlačiš!

Raduj se, jer ti je Bog molitve uslišio!

Raduj se, jer si se u Nebeskom Carstvu zacario!

Raduj se, jer si se u porfiru krvi svoje odenuo!

Raduj se, jer sada gledaš svetlost neizrecivu!

Raduj se, sveti Bonifatije mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 11.

Neućutno slavoslovlje Gospodu prinosiš, mučeniče Bonifatije, i sa svetim mučenicima pred Presvetom Trojicom stojiš, za Nju sebe predavši. Pomozi da i

mi duše svoje kao neveste ukrasimo i prinesemo Besmrtnom Ženiku Hristu i da

Mu pojemo osvećenom pesmom: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlošću ljubavi si i posle smrti zablistao, divni Bonifatije, kada tvoji prijatelji, odsečenu glavu tvoju primivši, plakajući gorko govoriše: „Slugo Hristov, zaboravi naš greh nepravednog osuđivanja i poruga naših nerazumnih”. Tada se lik tvoj, kao živim lučama ozari i oproštaj im podari. Toga radi s ljubavlju ti kličemo:

Raduj se, jer si ustima krotost milozvučno propovedao!

Raduj se, prostrano obitalište ljubavi!

Raduj se, jer se zbog tebe raduje Crkva sa čedima svojim!

Raduj se, jer si u Višnji Nebeski grad ušao!

Raduj se, jer si u smrti svojoj Apostolima bio ravan!

Raduj se, preslavni revnitelju za Boga!

Raduj se, jer si žitejski nemir i zle spletke razobličio!

Raduj se, izbavljenje svih nas od đavola!

Raduj se, jer štitiš nepravedno progonjene!

Raduj se, neugasiva svetiljko pred prestolom Gospodnjim!

Raduj se, jer si po zapovesti Hristovoj i neprijatelje voleo!

Raduj se, jer si poruge i klevete zaboravio!

Raduj se, sveti Bonifatije mučeniče mnogostradalni!

 

Kondak 12.

Blagodat isceljenja izlivahu mošti tvoje dok se Rimu približavaše, a Angeo Gospodnji javi se Aglaidi govoreći: „Tvog nekadašnjeg slugu, a sada brata i saslužebnika primi kao vladiku i dolično sahrani da bi i tvoji gresi bili oprošteni, jer sada s nama na Nebesima Svevišnjem Bogu peva: Aliluja!”

 

Ikos 12.

Pojući o čudima tvojim divan hram ti, ratniče Hristov, sagradi Aglaida. U njega i mošti tvoje položi, a sama bogatstvo siromašnima razdelivši, pedeset godina u podvizima posta i molitve požive i svetosti se udostoji. Radi toga, proslavljajući čudesa tvoja, ovako ti kličemo:

Raduj se, jer od duše svoje prekrasan hram Bogu sazida!

Raduj se, otvorena knjigo čudesnih dela Božijih!

Raduj se, jer nas od iznenadne smrti spasavaš!

Raduj se, jer napaćene žene zlih pijanaca štitiš!

Raduj se, jer posrnule pozivaš da iz greha ustanu!

Raduj se, jer im svetlost čistote daruješ!

Raduj se, jer groznicu strasti krotiš!

Raduj se, jer tobom napuštamo grehovnu tamnicu!

Raduj se, jer dečicu od sablazni sveta ovoga čuvaš!

Raduj se, jer naukom Hristovom poučavaš!

Raduj se, zbog trezvenosti u vekove proslavljeni!

Raduj se, uvek poštovani ugodniče Hristov!

Raduj se, sveti Bonifatije, mučeniče mnogostradalni!

Kondak 13.

O, preslavni mučeniče Hristov Bonifatije! Primi od nas ovo malo pohvalno prinošenje koje ti, kolena priklonivši i ruke ka tebi ispruživši, pred ikonom tvojom sada uznosimo; i izmoli nam pomoći od Gospoda, a najviše našoj braći koja stradaju od pijanstva. Nispošlji nam telesnog i duševnog isceljenja i udostoj nas da svi životu svome postavimo dobar početak i da molitvama tvojim spasenje zadobivši, kroz svu večnost hvalimo Boga, pevajući: Aliluja!

 

(Ovaj Kondak se čita 3 puta, zatim Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, mnogostradalni i svehvalni mučeniče Bonifatije! Tvome zastupanju sada pritičemo, i molimo te da ne odbaciš naše molbe, već da nas milostivo uslišiš! Pogledaj našu braću i sestre teškom bolešću pijanstva obuzete, pogledaj kako su radi toga od Majke svoje, Crkve Hristove i večnog spasenja otpali. Nispošlji na njih blagodati Božije koju si izobilno zadobio i brzo ih zaustavi u grehovnom padu i privedi ka spasonosnom uzdržanju. Umoli Gospoda Boga, jer si Njega radi postradao, da nam oprosti sagrešenja naša i da milost Svoju ne odvrati od sinova Svojih, već da nas ukrepi u trezvenosti i celomudrenosti; da desnicom Svojom pomogne trezvenima da spasonosno svoje obećanje danju i noću do kraja održe, ostajući budni, i da za to dobar odgovor na Strašnom Sudu daju. Primi ugodniče Božiji, molitve majki koje zbog dece svoje suze prolivaju; čestitih žena koje zbog muževa svojih jecaju, i sirote i uboge dece, koje su pijanci napustili, i svih nas koji se ikoni tvojoj klanjamo, i neka ovaj vapaj naš posredništvom tvojim dođe do prestola Svevišnjeg i neka svima po molitvama njihovim daruje zdravlje i spasenje duša i tela, a pre svega Carstvo Nebesko. Sačuvaj nas od zamki lukavoga i svih prevara đavolskih, a u strašnom času ishoda našega pomozi nam da nesmetano pređemo vazdušna mitarstva i molitvama svojim izbavi nas od večne osude. Umoli Gospoda da otačastvu našem podari ljubav nelicemernu i nepokolebivu i da nas pred neprijateljima Crkve Svete, vidljivim i nevidljivim, milost Božija zakloni u vekove vekova. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.