NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist svetoj blaženoj Kseniji Petrogradskoj

Akatist svetoj blaženoj Kseniji Petrogradskoj

Kondak 1.

Izabrana ugodnice i Hrista radi jurodiva, sveta blažena mati Ksenija, koja si izabrala podvig trpljenja i zlopaćenja, pohvalnu pesmu prinosimo ti štujući sveti spomen tvoj. Ti pak, zaštiti nas od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da ti kličemo:

Raduj se, blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Ikos 1.

Ravnoangeoski život iskala si, blažena mati, po smrti muža svog odbacila si lepotu ovoga sveta i sveg što je u njemu, želje očiju, želje tela i gordost svagdašnju, i jurodstvom um Hristov stekla si. Stoga usliši od nas pohvalu koju ti uznosimo:

Raduj se, ti koja si životom svojim jednaka Andreju, Jurodivom Hrista radi!

Raduj se, ti koja si se imena svog odrekla i sebe mrtvom nazvala!

Raduj se, jer si u jurodstvu ime tvoga muža Andreja primila!

Raduj se, jer nazvavši se imenom muškim, slabosti ženske odrekla si se!

Raduj se, jer si imanje svoje dobrim i ubogim ljudima razdala!

Raduj se, jer si dobrovoljno, Hrista radi, siromaštvo prihvatila!

Raduj se, ti koja si nas jurodstvom svojim naučila da se od sujetne mudrosti ovoga sveta otrgnemo!

Raduj se, blaga utešiteljice svih koji ti se molitveno obraćaju!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 2.

Gledajući tvoj neobični život, jer si prezrela dom svoj i svako zemno bogatstvo, rodbina po telu bezumnom te smatraše, a ljudi iz Petrova grada, gledajući smirenje tvoje, patnje i dobrovoljno siromaštvo, pojahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum od Boga dat u prividnom bezumlju sakrila si; u sujeti velikoga grada kao pustinjakinja živela si, svoje molitve Bogu neprestano uznoseći. Mi, koji se divimo takvom životu tvome, kličemo ti pohvalno:

Raduj se, ti koja si teški krst jurodstva, od Boga tebi dat, na leđima svojim ponela!

Raduj se, ti koja si prividnim bezumljem sjaj blagodati sakrivala!

Raduj se, ti koja si dar prozorljivosti krajnjim smirenjem i molitvenim podvigom stekla!

Raduj se, jer si dar svoj na korist i spasenje stradajućih pokazala!

Raduj se, jer si stradanja ljudska prozorljivo, u daljini nepreglednoj gledala!

Raduj se, jer si ženi dobroj rođenje sina prorekla!

Raduj se, jer si ženi toj od Boga čedo isprosila!

Raduj se, jer si svakog naučila da se Bogu molitveno obraća!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

Kondak 3.

Silom odozgo, od Boga ti darovanoj, vrelinu i ljutu studen hrabro si podnosila, raspinjući telo svoje protiv strasti i pohote. Zato prosvetljena Duhom Svetim kličeš neprestano Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući, blažena, nebo za pokrov svoj i zemlju za postelju svoju, Carstva Božjeg radi odrekla si se svakog ugađanja telu. Gledajući takav život tvoj, sa umilenjem te prizivamo:

Raduj se, jer si zemaljski dom svoj ljudima ustupila!

Raduj se, jer si nebesko utočište iskala i primila!

Raduj se, jer si se, nemajući zemaljska blaga, u svem duhovnom bogatila!

Raduj se, jer si nas životom svojim trpljenju naučila!

Raduj se, jer si ljubav Božju ljudima pokazala!

Raduj se, ukrašena plodovima blagočestivosti!

Raduj se, jer si trpljenje i nezlobivost svetu pokazala!

Raduj se, ljubazna zaštitnice naša pred Prestolom Svevišnjega!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 4.

Buru životnu u gradu Petrovom uskovitlanu, krotošću i nezlobivošću nadjačala si, Blažena mati, i bestrašće prema truležnom svetu stekla si. Zato i pojemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši o tebi kako stradaš Hrista radi, žalosne tešeći, nemoćne krepeći, zabludele na pravi put izvodeći, narod stradalni pomoći tvojoj pribeže slaveći te:

Raduj se, ti koja si put Hristov svim srcem zavolela!

Raduj se, ti koja si krst Hristov radosno ponela!

Raduj se, ti koja si svaku sramotu sveta, tela i đavola pretrpela!

Raduj se, jer si darovima Božjim ispunjena!

Raduj se, jer si ljubav ka bližnjima pokazala!

Raduj se, jer si stradalnima utehu pružila!

Raduj se, jer si suze uplakanih obrisala!

Raduj se, jer si blagodaću Duha Svetoga čudesno ogrejana!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 5.

Bogovođenom zvezdom pokazala se svetost tvoja, Ksenija Blažena, koja je obasjavala horizont Petrovoga grada. Jer si ljudima koji su u bezumlju greha ginuli javila put spasenja i sve ih pokajanju prizvala, da bi klicali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši podvige tvoje u molitvi, trpljenju studeni i vrelini, blagočestivi ljudi htedoše da umanje patnje tvoje, odeću i hranu donoseći ti. Ti si pak sve to ubogima razdavala, želeći da podvig svoj sačuvaš. Mi pak, diveći se dobrovoljnom sirotovanju tvome, kličemo ti ovako:

Raduj se, jer si žegu i studen Hrista radi dobrovoljno podnosila!

Raduj se, jer si u molitvi neprestano prebivala!

Raduj se, jer si Petrov grad svenoćnim bdenjem od nesreća ograđivala!

Raduj se, jer si gnev Božji mnogo puta od njega odvratila!

Raduj se, jer si se svakog dana u godini noćima u polju molila!

Raduj se, jer si sladost rajsku u siromaštvu duha okusila!

Raduj se, jer si u sladosti toj sve zemaljsko ostavila!

Raduj se, jer sva u Bogu prebivaš!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 6.

Propovedaju svetost života tvoga, Bogoblažena, svi izlečeni tobom od mnogih bolesti, beda i žalosti: bogati i ubogi, stari i mladi. Zato i mi, slaveći te, kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijala je slava podviga tvojih, Blažena mati, kada si noću graditeljima crkve Smolenske kamen tajno donosila, olakšavajući napor zidarima crkvenim. Tobom vođeni, i mi grešni kličemo ti ovako:

Raduj se, jer si nas naučila da tajno dobra činimo!

Raduj se, jer si podvigu blagočestivosti sve prizivala!

Raduj se, pomoćnice graditelja hramova Božjih!

Raduj se, jer si svetost crkvenu zavolela!

Raduj se, jer trud naš na putu spasenja olakšavaš!

Raduj se, brza pomoćnice onih koji k tebi pribegavaju!

Raduj se, blaga utešiteljko svih žalosnih!

Raduj se, Petrovog grada nebeska zastupnice!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 7.

Želeći da izbaviš od žalosti uplakanog lekara koji je ženu sahranio, zapovedila si nekoj devojci na Ohtu da pobegne i tamo sebi muža nađe i uteši. I učinjeno je onako kako si ti prorekla. Oni pak u radosti klicahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novo čudo molitve svoje pokazala si, Blažena mati, kada si blagočestivoj ženi rekla: „Uzmi kopejku, ugasitejku“. Time si joj prorekla požar u domu njenom. I po molitvi tvojoj plamen ognja ugasi se. A mi, vođeni tobom, kličemo ti pohvalno:

Raduj se, ublažiteljko žalosti ljudskih!

Raduj se, jer si smelost pred Bogom za stradajuće pokazala!

Raduj se, svećo neugasiva koja u molitvama Bogu jarko goriš!

Raduj se, zastupnice u bedama i nesrećama našim!

Raduj se, spasiteljko od pogibelji strastima obuzetih!

Raduj se, jer si blagočestivu devojku od braka nevernog odvratila!

Raduj se, jer oklevetane od očajanja izbavljaš!

Raduj se, brza zaštitnice na sudu nepravednih!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 8.

Putnice bezdomna, prešla si put života tvoga u prestonom gradu otadžbine naše u velikom trpljenju, nevolje i grdnje podnoseći. Sada pak, u gornjem Jerusalimu prebivajući, radosno poješ Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Svakom si bila sve, Blažena Ksenija: nevoljnima uteha, slabima pokrov i zaštita, tužnima radost, ubogima odeća, bolesnima iscelenje. Toga radi kličemo ti:

Raduj se, ti koja u gornjim stanovima prebivaš!

Raduj se, ti koja se za nas grešne tamo moliš!

Raduj se, ti koja blagi lik služenja Bogu objavljuješ!

Raduj se, pokroviteljice poniženih i proganjanih!

Raduj se, ti koja molitvama svojim Pravoslavlje zastupaš!

Raduj se, zaštitnice uvređenih i onih koji ti se mole!

Raduj se, ukrepiteljko uvređenih!

Raduj se, ti koja nevernike i podrugljivce posramljuješ!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 9.

Svakojake bolesti pretrpela si, Blažena mati, siromaštvo, glad i žeđ, i grdnje ljudi bezbožnih koji mišljahu da si bezumna. Ti se Gospodu moliš uporno Mu kličući: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ne mogahu razumeti da si ti bezumljem svojim bezumlje celoga sveta razobličila i nemoći svojom jake i mudre posramila. Ne videše u tebi silu i premudrost Božju. Mi pak, koji pomoć tvoju primamo, pojemo ti ovako:

Raduj se, nositeljko duha Božjega!

Raduj se, jer se sa Apostolom Pavlom nemoći svojom hvališ!

Raduj se, jer prividnim bezumljem tvojim svet razobličavaš!

Raduj se, jer lepotu ovoga sveta spasenja radi odbacuješ!

Raduj se, jer nebeska blaga svim srcem ljubiš!

Raduj se, jer nas na put spasenja prizivaš!

Raduj se, jer strašne grehe pijanstva razotkrivaš!

Raduj se, jer si besplatni i milostivi lekar svima bila!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 10.

Želeći da spaseš dušu, telo si svoje sa strastima i pohotama raspela i nepovratno sebe odbacivši, krst si svoj na leđa položila i Hrista svim srcem sledila, pojući Mu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bedem si čvrsti i utočište neuništivo onima koji ti se mole, mati Ksenija. Toga radi zaštiti i nas od neprijatelja vidljivih i nevidljivih molitva ma svojim, da bismo ti klicali:

Raduj se, ti koja nas na podvig duhovni pokrećeš!

Raduj se, ti koja nas od vražjih zamki izbavljaš!

Raduj se, tamjane kađeni, Bogu prineseni!

Raduj se, ti koja mir Božji u srca ljudska donosiš!

Raduj se, ti koja duh zlobe u srcima ozlojeđenih umrtvljuješ!

Raduj se, ti koja deci krotkoj blagoslov daruješ!

Raduj se, jer ih tajnom molitvom od bolesti isceljuješ!

Raduj se, jer svetu ozlojađenom Mudrost Božju pokazuješ!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 11.

Pohvalnu pesmu prinose ti, Blažena Ksenija, oni koji su tvojim molitvama spaseni od nevolja, žalosti i svih napasti, i zajedno s tobom radosno kliču Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Život tvoj, Sveta mati, pokazao se kao ozarujuća svetlost koja u mraku života ovoga ljude obasjava. Ti si pale u provaliju greha izbavila i ka svetlosti Hristovoj usmerila put njihov. Zato ti i kličemo:

Raduj se, jer pravoslavne Božjom svetlošću prosvećuješ!

Raduj se, Hristova ugodnice, jer si u svetu nebeski živela!

Raduj se, jer si u mukama mnogim veliku blagodat stekla!

Raduj se, jer u tami greha blagodaću Božjom sijaš!

Raduj se, jer očajnima ruku pomoći na putu spasenja pružaš!

Raduj se jer slabe u veri ukrepljuješ!

Raduj se, jer duh zlobe posramljuješ!

Raduj se, ti koja si životom svojim angele zadivila!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 12.

Blagodat obilnu izlivaš, Blažena Ksenija, na one koji štuju spomen tvoj i pribegavaju pokrovu tvome. Toga radi i nama koji se tebi molimo istoči od Boga reku isceljenja, da Mu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući o mnogim čudesima tvojim, Blažena mati, slavimo te i sveusrdno molimo: ne ostavljaj nas grešne u žalosti, no umoli Gospoda sila da ne otpadnemo od vere naše pravoslavne, nego da se u njoj s tobom utvrđujemo i da ti kličemo.

Raduj se, jer si nas sastradanju sa stradajućima naučila!

Raduj se, jer si nemoći naše sveusrdno primila!

Raduj se, jer si nas raspinjanju tela sa strastima i pohotama naučila!

Raduj se, pokroviteljko i posrednice onih koji štuju spomen tvoj!

Raduj se, jer si put pun nevolja prošla!

Raduj se, jer si spasenje večno time ulepšala!

Raduj se, jer tešiš one koji se grobu tvome klanjaju!

Raduj se, jer se za spasenje Otačastva našeg zauzimaš neprestano!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 13.

O, sveta blažena mati Ksenija, u životu tvome krst teški ponela si. Primi od nas grešnih moljenja koja tebi prinosimo. Zaštiti nas molitvama tvojim od zamke duhova tame i svih onih koji nam zlo misle. Umoli Svedarežljivog Boga da nam poda silu i krepost kako bi svako od nas uzeo krst svoj i pošao za Hristom pojući Mu s tobom: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA SVETOJ BLAŽENOJ MATERI KSENIJI PETROGRADSKOJ

 

O, sveta sveblažena mati Ksenija!

Ti si pod zaklonom Svevišnjega živela, praćena i ukrepljivana Bogomajkom. Glad i žeđ, studen i vrelinu, uvrede i gonjenja pretrpela si, dar prozorljivosti i čudotvorstva od Boga dobila i pod zaštitom Svemogućeg spokoj si našla. Sada te Sveta Crkva kao miomirisni cvet proslavlja. Stojeći na mestu tvoga pogrebenja, pred likom tvojim svetim, kao živoj, koja si sa nama, molimo ti se: primi molitve naše i prinesi ih Prestolu Milosrdnog Oca Nebeskog, i imajući smelost pred Njim, isprosi večno spasenje onih koji tebi pritiču, darežljiv blagoslov za dobra dela i namere naše i izbavljenje od svih nevolja i žalosti. Zastupi nas svetim tvojim molitvama pred prestolom Svemilostivog Spasitelja našeg, nedostojne i grešne. Pomozi, Sveta Blažena mati Ksenija, da se dečica svetlošću Svetoga krštenja ozare i pečatom Duha Svetoga zapečate, da se dečaci i devojčice u veri, čestitosti, bogobojažljivosti vaspitavaju i da uspeha u učenju imaju; da se bolesni i slabi iscele; porodičnu ljubav i slogu pošlji; monahe udostoji da se dobrim podvigom podvizavaju i od uvreda ih ogradi; pastire u kreposti Duha Svetoga učvrsti; narod i zemlju našu u miru i spokojstvu sačuvaj i sažali se na one koji su na samrtnom času lišeni pričešća Svetim Tajnama Hristovim. Ti si nam nada i uzdanje, brzo uslišenje i izbavljenje, tebi blagodarnost uznosimo i s tobom slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

 

MOLITVA DRUGA SVETOJ KSENIJI PETROGRADSKOJ

 

Blažena mati Ksenija, primi pohvalnu pesmu ovu od nas nedostojnih, podobnih ne tebi, nego mužu tvom Andreju u svemu: razvratu, pijančenju, srebroljublju, nemarnosti prema večnom spasenju i neosetljivosti na Božje upozorenje i dobrotu. I kao što muža posle smrti nisi osudila i prezrela, nego znajući kakav je podvig potreban da bi se za takvu dušu molila, podvig jurodstva si uzela, i obukavši odelo njegovo, sebe si mrtvom nazvala, a njega živim, da bi ga bar tako Božje milosti udostojila, tako i nas, nesebična, pogledaj, i čuj reči naše: nedostojne neba i zemlje i cele potčinjene grehu, kojima ne priliči da na Presto Božji pomisle, nezaštićene od Angela koji od nas odstupiše, ti nas, saosećajna Ksenija, sa dna očajanja podižeš i činiš, uzdanice naša, da učinimo ono što još možemo; jer, čuvši od onih koji ti kopejku davahu da im se ona kao blagodat vraćala, uredismo ovaj mali spomen na tebe od suviška našeg, želeći da ga i sa drugima podelimo. Smiluj se, dakle, na nas nište u svakom pogledu, svemilostiva, molitvama tvojim daj nam olakšanje tereta sagrešenja naših i smelosti da najpre ištemo otrežnjenje svoje. Daruj nam, podvižnice, i pomisao na smrt, sud i osudu, i strah Božji ukoreni u nama. Iz vrtloga strasti, uživanja i svekolike svetske opsednutosti podigni nas. Čudotvorko, učini da i mi, nepotrebni, sleva krenemo nadesno i da zajedno sa našom pravoslavnom braćom doživimo delić ozarenosti onih koji su na Božansku Tajnu Večeru pozvani. Čuvši za veliku milost tvoju, mi ti se, neskromni, molimo i za sve naše prijatelje i sve duše koje se u ovom svetu izgubiše i predadoše sebe zaboravu senima svetskih sablazni: demonskoj muzici, drogama, modi i nepotrebnim naukama, i lažnim učiteljima i ideologijama, i politici i svakojakim idolima. Ne nalazeći im krivicu, sve ih kao zabludele potraži i izmoli od Dobrog Pastira našeg da tobom vođeni i zauzimanjem Sve blagoslovene Vladičice naše Bogorodice, osete radost preumljenja i novoga života. I sve nas, svesmirena, nauči tvom podvigu samozaborava i neznanja. Jer istinite su reči Gospoda našega da blagoslov od Oca primaju i naslednici Carstva postaju samo oni koji sebe zaboraviše i koji ne znaju kad šta dobro i pohvalno učiniše. Znamo da nećeš postideti nadu koju u tebe polažemo, nego još i umnoži tvoje zastupništvo, da i mnogi drugi skupa s tobom, u sve dane života svoga, slave Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

201 komentar(a)

Ostavite odgovor na KATARINA Otkaži

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *